Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ο μισθοφορικός ΕΔΕΣ του Ζέρβα. Η χρηματοδότησή του απ’ τους Άγγλους με χιλιάδες χρυσές λίρεςΕπειδή η ιστορική αλήθεια είναι ωμή και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με υπερβολές, ανακρίβειες, ωραιοποιήσεις και πολιτικές σκοπιμότητες, θα παρουσιάσουμε δύο βρετανικά έγγραφα που αποκαλύπτουν με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η οργάνωση ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) του Ναπολέοντα Ζέρβα είχε χαρακτήρα μισθοφορικής οργάνωσης και ενισχύθηκε από τους Άγγλους με αρκετά μεγάλο αριθμό χρυσών λιρών κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.  
Παραθέτουμε δύο επιστολές Βρετανών.Κλειδί 26-6-1943                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ. 4518
Γενικόν Αρχηγείον Εθνικών Ομάδων
Ελλήνων Ανταρτών
Στρατηγόν Ζέρβαν
(…) Εις απάντησιν υμετέρας προσωπικής επιστολής προς κ. Ευάγγελον της 16-6-1943 έχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι σχετικώς με τα χρηματικά ποσά διά τους μήνας Μάιον – Ιούνιον εμέτρησα αρχικώς εις τον Λοχαγόν κ. Μιχάλην λίρας χρυσάς 3.750 και από εβδομάδος περίπου εις τον Επ/χον κ. Αγόρον το υπόλοιπον εκ λιρών χρυσών 4.250 ήτοι σύνολον λιρών χρυσών 8.000 διά τους δύο μήνας. Επίσης εμέτρησαν εις τον τελευταίον σύνολον λιρών χρυσών 5.000 δι’ επιχορήγησιν των μηνών Μαΐου και Ιουνίου και ασφαλώς θα ελάβατε γνώσιν των ανωτέρω εν τω μεταξύ. Επί τη ευκαιρία γνωρίζω υμίν ότι ειδοποιήθημεν εκ Καϊρου ότι η αποστολή δραχμών εις χαρτονομίσματα είνε δύσκολος και θα συνεχίζουν να μας εφοδιάζουν με λίρας χρυσάς ως και γραμμάτια αναγνωρίσεως αποδοχής του Ταξιάρχου κ. Έντυ, πληρωτέα επί τη εμφανίσει, παρά της υμετέρας Πρεσβείας, ευθύς άμα τη αφίξει της επί Ελληνικού εδάφους. Παρακαλώ δεχθήτε τους χαιρετισμούς μου και επί τη ελπίδι προσεχούς συναντήσεώς μας.
Διατελώ υμέτερος
Λοχαγός Κος Ρος

Βρετανική Αποστολή
22 Αυγούστου 1943
Αριθμ. Πρωτ. 7403
Σκιαδάδες 22-8-1943
Στρατηγέ μου,
Σχετικώς με το χρηματικόν ποσόν του μηνός Αυγούστου έχω ήδη δώσει εις τον Επίλαρχον Κον Αγόρον το ποσόν των 6.750 λιρών διά τας ανάγκας του μηνός Αυγούστου βάσει καταλόγου όπου εμφαίνετο ο γενικός αριθμός ανταρτών όλης της περιοχής. Τα χρήματα αυτά του εδόθησαν εις τας 19 Αυγούστου. Οι διαταγές μου είνε να μην δώσει περισσότερον από 2 λίρες διά κάθε ένοπλον αντάρτην. Λυπούμαι επίσης ότι μας είνε αδύνατον να σας αποστέλνουμε τα χρήματα εις τας αρχάς του μηνός δεδομένου ότι ρίψεις εκ Καϊρου μας γίνονται συνήθως μόνον κατά τα μέσα του μηνός οπότε υπάρχει σελήνη. Σας ευχαριστούμε θερμώς διά την αποστολήν του κ. Αγγελοπούλου.
Ταγματάρχης Λέο
Μερικές δικές μας σημειώσεις και σχόλια :

1) Από τις δύο παραπάνω επιστολές φαίνεται ένας πακτωλός χρημάτων που διοχετεύεται στον ΕΔΕΣ από τους Άγγλους.

2) Ο Ζέρβας φρόντισε με συστηματικά τρόπο να συντάσσει ψεύτικες καταστάσεις ανταρτών, διπλασιάζοντας τον πραγματικό αριθμό των ανταρτών του και να τις στέλνει στους Άγγλους για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτούς.

3) Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και συγκεκριμένα το 1945, ο Ναπολέων Ζέρβας ίδρυσε το Εθνικόν Κόμμα και έγινε Αρχηγός του. Ως υπουργός Δημόσιας Τάξης το 1947, προέβη σε ποικίλες διώξεις εναντίον των πρώην ανταρτών της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΑΜ - ΕΛΑΣ.

4) Ο Ζέρβας καθυστερούσε αρκετά την έξοδό του στο βουνό για δημιουργία αντάρτικου, παρότι είχε πάρει αρκετά χρήματα από τον «Προμηθέα ΙΙ» (δηλαδή τον Χ. Κουτσογιαννόπουλο), απαιτώντας συνεχώς περισσότερες λίρες από τους Άγγλους, χρησιμοποιώντας ακόμα και απειλές. Ο «Προμηθέας» έθεσε τελεσίγραφο στον Ζέρβα ότι θα τον κατέδιδε στη Γκεστάπο εντός 10 ημερών αν καθυστερούσε κι άλλο να φτιάξει αντάρτικο στην Ήπειρο. Έτσι λοιπόν ο Ζέρβας αναγκάστηκε να υπακούσει και στις 23 Ιουλίου 1942 βγήκε τελικά στο βουνό.

5) Μέχρι τα μέσα του 1943, ο ΕΔΕΣ είχε πάρει από τους Βρετανούς 59.774 τόνους πυρομαχικά.

6) Συνολικά ο ΕΔΕΣ, από το 1942 ως το 1944 είχε λάβει από τους Βρετανούς  177.750 λίρες, χωρίς τις ανεπίσημες βρετανικές ενισχύσεις και τις ενισχύσεις σε δραχμές.
 
7) Ο Ζέρβας θέλοντας να εξυπηρετήσει τις πολιτικές του φιλοδοξίες και το ατομικό του συμφέρον, δεν δίστασε να πουλήσει την αντιβασιλική ιδεολογία του και να πάει στο πλευρό αυτών που είχαν την εξουσία. Στην πορεία, άφησε στην άκρη τις αρχικές διακηρύξεις του περί αβασίλευτης δημοκρατίας και δήλωσε τυφλή υποταγή στο βασιλιά, φιλοδοξώντας παράλληλα να γίνει ο ηγέτης ενός μεγάλου πολιτικού κόμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου