Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία


Η μείωση της θητείας στους εννέα μήνες για όσους υπηρετούν στο στρατό ξηράς φαίνεται ότι πλέον είναι γεγονός. Η υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πλέον έχει ισχύ νόμου. Ας σημειωθεί ότι στο Πολεμικό Ναυτικό και την Αεροπορία η θητεία παραμένει ως έχει, δηλαδή στους 12 μήνες.
Ας αναφερθούμε τώρα αναλυτικά στις αλλαγές που θα γίνουν στο Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ.).

Φαντάροι
Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας θα παίρνουν απολυτήριο, αφού συμπληρώσουν υπηρεσία:
• 11 μηνών, όσοι κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2009.
• 10 μηνών όσοι παρουσιάστηκαν στα κέντρα εκπαίδευσης από 1 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου 2009.
• 9 μηνών όσοι θα καταταχθούν από 1 Αυγούστου 2009 και μετά. •Όσοι δικαιούνται μειωμένη θητεία 9 μηνών θα απολυθούν σε 8 μήνες, εφόσον κατετάγησαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά. Καμία μείωση δεν προβλέπεται για όσους μπήκαν στο στρατό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2008.

Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ)Απολύονται έπειτα από υπηρεσία:
• 16 μηνών όσοι κατατάχθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 30 Απριλίου 2009.
• 15 μηνών, όσοι κατατάχθηκαν ή θα καταταγούν από 1 Μαΐου 2009 μέχρι 31 Ιουλίου 2009.
• 14 μηνών, όσοι θα καταταγούν από 1 Αυγούστου 2009 και μετά.
• Καμία μείωση δεν προβλέπεται για όσους κατατάχθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Αντιρρησίες συνείδησης (δηλαδή όσοι αρνούνται τη στράτευση για ιδεολογικούς λόγους)
Όσοι εκπληρώνουν άοπλη στρατιωτική θητεία, θα απολύονται έπειτα από υπηρεσία:
• 18 μηνών όσοι θα απολύονταν αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση μετά συμπλήρωση χρόνου πραγματικής υπηρεσίας 12 μηνών.
• 16 μηνών και 15 ημερών όσοι θα απολύονταν εάν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση 11 μηνών.
• 15 μηνών, όσοι θα απολύονταν εάν έκαναν ένοπλη θητεία 10 μηνών.
• 13 μηνών και 15 ημερών, όσοι θα έκαναν ένοπλη θητεία 9 μηνών.
• 12 μηνών, όσων η ένοπλη θητεία αντιστοιχούσε σε διάρκεια 8 μηνών.
• 9 μηνών, όσοι αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση θα υπηρετούσαν 6 μήνες.
• 4 μηνών και 15 ημερών, όσοι σε περίπτωση ένοπλης θητείας θα απολύονταν στους 3 μήνες.

Αντιρρησίες Συνείδησης που εκπληρώνουν Εναλλακτική Πολιτική Κοινωνική Υπηρεσία (Ε.Π.Κ.Υ.)
Οι αντιρρησίες συνείδησης, που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία, απολύονται μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας:
• 23 μηνών, όσοι θα απολύονταν αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση μετά τη συμπλήρωση χρόνου στρατιωτικής θητείας 12 μηνών
• 21 μηνών για όσους αντιστοιχούσε ένοπλη θητεία 11 μηνών
• 19 μηνών σε όσους αντιστοιχούσε ένοπλη 10 μηνών
•17 μηνών σε όσους αντιστοιχούσε ένοπλη θητεία 9 μηνών
• 15 μηνών σε όσους αντιστοιχούσε ένοπλη θητεία 8 μηνών
• 11 μηνών σε όσους αντιστοιχούσε ένοπλη 6 μηνών
• 5 μηνών σε όσους αντιστοιχούσε ένοπλη θητεία 3 μηνών.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφερθούμε στο διάστημα παραμονής στην Παραμεθόριο. Μαζί με τη μείωση της θητείας στους 9 μήνες από τον Αύγουστο, καταργείται και η μοριοδότηση για τη δεύτερη μετάθεση στο στρατό. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως μετά την ορκωμοσία στο Κέντρο Εκπαίδευσης και την εκπαίδευση στην ειδικότητα, όλοι θα φεύγουν με μετάθεση για μονάδες στην παραμεθόριο και από εκεί θα παίρνουν και το απολυτήριό τους.

Αυτό προβλέπει ο σχεδιασμός για την καθιέρωση 9μηνης θητείας στο στρατό ξηράς, ενώ σε ναυτικό και αεροπορία θα παραμείνει ως έχει, στον έναν χρόνο. Αυτό που απασχολεί τους επιτελείς στο ΓΕΣ (Γενικό Επιτελείο Στρατού) όμως, είναι ποιοι και με ποια κριτήρια θα κληθούν να επανδρώσουν τις μονάδες στο εσωτερικό και στα άκρα της χώρας, που αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα σε διαθέσιμο προσωπικό.
Μία από τις σκέψεις που επεξεργάζονται είναι να υπηρετούν εκεί αποκλειστικά όσοι δικαιούνται μειωμένης θητείας και όσοι (με τον στρατολογικό νόμο, που ισχύει σήμερα) δικαιούνται κατ' εξαίρεση μετάθεση με κοινωνικά κριτήρια.
Εξετάζεται ακόμη η αναθεώρηση και συντόμευση του διαστήματος της βασικής εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων στα κέντρα εκπαίδευσης. Το βέβαιο είναι ότι κατά το μεταβατικό στάδιο των πρώτων μηνών οι «μονάδες εσωτερικού» θα κληθούν να λειτουργήσουν με ελάχιστους φαντάρους, οι οποίοι δύσκολα θα απολαμβάνουν καθεστώς αξιοπρεπών εξόδων.
Ας σημειωθεί, πάντως, ότι όταν είχε μειωθεί η θητεία στους 12 μήνες επί Άκη Τσοχατζόπουλου (ΠΑΣΟΚ) και πάλι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι όλοι θα έπαιρναν απολυτήριο από τα σύνορα. Στη συνέχεια το διάστημα στη παραμεθόριο έγινε 9μηνο, αργότερα 6μηνο και επί Ν.Δ. ατύπως περιορίστηκε σε 5μηνο, αφού οι φαντάροι έφευγαν νωρίτερα με αποσπάσεις για την επόμενη μονάδα, κοντά στο σπίτι τους.

Στο μεταξύ, προετοιμάζεται η ειδική υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη μείωση τη θητείας για τις διάφορες κατηγορίες στρατευμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας :
1)όσοι μέχρι σήμερα εντάσσονταν σε μειωμένη θητεία 9 μηνών, από τον Αύγουστο του 2009 θα υπηρετούν ένα μήνα λιγότερο. Αυτό αφορά τα δύο μεγαλύτερα παιδιά από τέσσερα αδέλφια, το μεγαλύτερο αδελφό από τρία παιδιά, το μεγαλύτερο παιδί γονέα ανίκανου για εργασία (ή μεγαλύτερου των 70 ετών ή που διατελεί σε χηρεία)...
2)Καμία περαιτέρω μείωση δεν προβλέπεται για την κατηγορία της μειωμένης θητείας των 6 μηνών.
3) Μαζί με τη θητεία μειώνονται και οι ημέρες της κανονικής άδειας. Από 18 μέρες που είναι σήμερα περιορίζονται στις 12 μέρες. (Αυτό παρέλειψαν να σας το αναφέρουν οι δημοσιοκάφροι των τηλεοπτικών καναλιών).
4) Τρεις μήνες λιγότερους θα εξαγοράζουν όσοι είναι πάνω από 35 χρόνων.
5) Καμία αλλαγή δεν προβλέπεται για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.
6) Κανένα όφελος δεν θα έχουν, τέλος, όσοι φαντάροι κατετάγησαν μέσα στο 2008 σε αντίθεση με τις ΕΣΣΟ του 2009. Καμία μείωση δεν θα προβλέπεται για όσους ήδη υπηρετούν και ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες μειωμένης θητείας.

Μια από τις αρνητικές συνέπειες των αλλαγών στο Στρατό Ξηράς είναι το γεγονός ότι οι Μονάδες θα μείνουν με ακόμη λιγότερους φαντάρους και οι φαντάροι θα βγαίνουν εξοδούχοι πολύ σπάνια. Το πρόβλημα με τις άδειες και τις εξόδους θα είναι σημαντικό και πολλοί φαντάροι θα μείνουν δυσαρεστημένοι.
Οι αλλαγές στη διάρκεια της θητείας των αντιρρησιών συνείδησης (αρνητών στράτευσης) δεν μας ικανοποιούν ιδιαίτερα καθώς οι αντιρρησίες συνείδησης θα πρέπει και πάλι να εκπληρώνουν θητεία αρκετά μεγάλης διάρκειας.

Η εγκύκλιος που αφορά τη διαμόρφωση της διάρκειας της θητείας στον Στρατό Ξηράς μετά τη μείωση, υπεγράφη από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Κ. Τασούλα και αποστέλλεται στις μονάδες. Σύμφωνα με αυτήν:
Όσοι στρατιώτες και δόκιμοι (ΔΕΑ) κατετάγησαν το 2008 δεν θα έχουν καμία μείωση - είτε στρατιώτες (12 μήνες) είτε δόκιμοι (17μήνες) - καθώς και όσοι επέλεξαν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (23 μήνες).
Όσοι στρατιώτες κατετάγησαν τον Φεβρουάριο του 2009 θα υπηρετήσουν αντιστοίχως: 11 αντί 12 μήνες οι της πλήρους θητείας, ενώ οι της μειωμένης θητείας δεν θα έχουν κανένα όφελος. Οι δόκιμοι θα υπηρετήσουν 16 μήνες.
Όσοι στρατιώτες κατετάγησαν τον Μάιο του 2009 θα υπηρετήσουν αντιστοίχως: 10 αντί 12 μήνες οι της πλήρους θητείας, ενώ οι της μειωμένης θητείας δεν θα έχουν- και αυτοί - κανένα όφελος. Οι δόκιμοι θα υπηρετήσουν 15 μήνες.
Όσοι στρατιώτες καταταγούν από τον Αύγουστο και μετά θα υπηρετήσουν 9 αντί για 12 μήνες οι της πλήρους θητείας και οι της μειωμένης 8 αντί 9, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες δεν θα έχουν κανένα όφελος. Οι δόκιμοι θα υπηρετούν 14 μήνες. Όσοι αντιρρησίες συνείδησης εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (σε ιδρύματα, νοσοκομεία, γηροκομεία εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης) και κατετάγησαν το 2008 η θητεία τους παραμένει ως έχει (δηλαδή 23 μήνες). Όσοι αντιρρησίες συνείδησης κατετάγησαν τον Φεβρουάριο θα υπηρετήσουν 21 αντί 23 μήνες και οι καταταγέντες τον Μάιο, 19. Όσοι εξ αυτών δικαιούνται μειωμένη θητεία (προστάτες κ.λπ.) δεν κερδίζουν τίποτε. Όσοι καταταγούν τον Αύγουστο (και μετά) θα υπηρετήσουν 17 μήνες (αντί για 23), ενώ για τους δικαιούχους μειωμένης θητείας τα αντίστοιχα κλιμάκια διαμορφώνονται στους 15, 11 και 5 μήνες.

Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων ζητάει εννεάμηνο «για όλους» και υποστηρίζει ότι οι αδικημένοι έχουν αρχίσει να ζητούν εξάμηνες αναβολές.
Οι αλλαγές στο Στρατό Ξηράς δημιουργούν ένα μικρό αίσθημα ανακούφισης σε πολλούς νέους και την ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα καταργηθεί τελείως ο θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης. Ο Αρχηγός του ΦΙΠΠΑΚ δήλωσε : «Οι αλλαγές στο Στρατό Ξηράς μάς δίνουν λίγη χαρά αλλά δεν μας ικανοποιούν πλήρως. Είναι πλέον γεγονός ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο κλονίζεται ο απαρχαιωμένος και καταναγκαστικός θεσμός της υποχρεωτικής στράτευσης στην Ελλάδα. Οι πρώτες ρωγμές στο σάπιο και ετοιμόρροπο οικοδόμημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας είναι εμφανείς. Το στρατοκρατικό (μιλιταριστικό) κατεστημένο σιγά σιγά καταρρέει. Δεν θα μπορέσουν να το σώσουν οι ένστολοι γαλονάδες εγκληματίες του ΓΕΣ ούτε τα μέλη της κυβέρνησης. Το αντιμιλιταριστικό – αντιπολεμικό κίνημα (που έχει στις τάξεις του μεγάλο τμήμα της νεολαίας και όχι μόνο) θα συνεχίσει τον αγώνα ενάντια στη μεγάλη πληγή της κοινωνίας. Αυτή η μεγάλη πληγή λέγεται στρατός. Ένας αυταρχικός και εξουσιαστικός θεσμός που υπηρετεί τα συμφέροντα της πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας, που δαπανά υπέρογκα χρηματικά ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό στερώντας τα από σημαντικούς τομείς (όπως π.χ. η υγεία και η παιδεία)και που προσφέρει τεράστια κέρδη στις βιομηχανίες όπλων. Ο αγώνας λοιπόν ενάντια στο στρατιωτικό κατεστημένο συνεχίζεται. Πρώτος στόχος εξακολουθεί να είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου